เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2020 คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 นำโดย ศจ.ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย, ศจ.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย, ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมให้กับพี่น้องชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี โดยแจกให้กว่า 800 ครัวเรือน จำนวน 800 ถุง เพื่อช่วยเหลือในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/2VL4rlpMobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ