สำนักบริหารนโยบายและแผนร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มการอบรมเพื่อทดสอบระบบบริหารงานคริสตจักรภาค รอบที่ 1 ให้กับคริสตจักรภาคที่ 14 , 15 และหน่วยงานศิษยาภิบาล ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการทำงานที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยงานของคริสตจักรภาค ระบบผู้รับใช้และระบบทะเบียนสมาชิกคริสตจักร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2019 ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ