เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2020 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 นำโดย ศจ.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย , ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ