ข่าวหน่วยงาน

# ฝ่ายสารสนเทศ

การอบรมเพื่อทดสอบระบบบริหารงานคริสตจักรภาค รอบที่ 1

วันที่เพิ่มรายการ 01-Jan-1970


สำนักบริหารนโยบายและแผนร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มการอบรมเพื่อทดสอบระบบบริหารงานคริสตจักรภาค รอบที่ 1 ให้กับคริสตจักรภาคที่ 14 , 15 และหน่วยงานศิษยาภิบาล ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการทำงานที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยงานของคริสตจักรภาค ระบบผู้รับใช้และระบบทะเบียนสมาชิกคริสตจักร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2019 ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่

# ฝ่ายสารสนเทศ

อบรมการใช้โปรแกรม Car SYS ให้แก่บุคลากร / หน่วยงานต่าง ๆ

วันที่เพิ่มรายการ 22-Jan-2019


หน่วยงานทรัพย์สิน สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Car SYS ให้แก่บุคลากร / หน่วยงานต่าง ๆ ในสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีทีม IT สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้บรรยายและแนะนำขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ

Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ