ติดต่อเรา • บ้านพักและศูนย์ฝึกอบรมปราณบุรี
 •  104/6-9 ม.3 ซ.ลิขิต ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
 • โทรศัพท์: 0-3263-1735-6
 • แฟกซ์:
 • อีเมล์:
 •   website:
 • บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน
 •  123 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 0-2233-6303, 0
 • แฟกซ์: 0-2237-1742
 • อีเมล์:
 •   website:
 • สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน
 •  328/1-2 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 0-2215-0628-9
 • แฟกซ์: 0-2214-4291
 • อีเมล์:
 •   website:https://www.studentchristiancenter.com/
 • บ้านสัมมนา สภาคริสตจักร (หาดเจ้าสำราญ)
 •  123 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 0-3247-8067,
 • แฟกซ์:
 • อีเมล์:
 •   website:
 • สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI)
 •  131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์: 0-5324-2090
 • แฟกซ์: 0-5330-6419
 • อีเมล์:
 •  website:
 • ศูนย์พันธกิจคริสเตียนไทย-เกาหลี
 •  76/1-4 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
 • โทรศัพท์: 0-5356-0518
 • แฟกซ์: 0-5351-1237
 • อีเมล์:
 •  website:
 • ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศ
 •  153 ม.11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์: 0-4226-6464
 • แฟกซ์: 0-4226-6464
 • อีเมล์: churchplantcct@gmail.com
 •  website:http://churchplantcct.org/home
 • ซี.บี.เอ็น สยาม
 •  320 หมู่2 หมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ถ.เชียงใหม่-แม่สรวย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
 • โทรศัพท์: 0-5329-1164-5
 • แฟกซ์:
 • อีเมล์:
 •  website:http://www.cbnsiam.com/
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ