ข่าวประชาสัมพันธ์

# ฝ่ายข่าวคริสตจักร

การประชุมกรรมการอำนวยการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2019

วันที่เพิ่มรายการ 22-Jan-2019


วันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2019: การประชุมกรรมการอำนวยการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2019 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรรมการอำนวยการ ชุดปี 2019 - 2022 ได้แก่ 1. ผู้ปกครองพิริยะ วิเศษจินดา 2. ศาสนาจารย์สุรชัย เสดวงชัย 3. ศาสนาจารย์ถาวร สุคีตา 4. มัคนายกวิศาล มหชวโรจน์ 5. ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล

# ฝ่ายข่าวคริสตจักร

นมัสการพระเจ้าต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่

วันที่เพิ่มรายการ 22-Jan-2019


เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2019 ได้จัดนมัสการพระเจ้าต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่ และผู้บริหารได้พบปะผู้อำนวยการ หัวหน้างาน บุคลากร สภาคริสตจักรฯ ณ ห้องนมัสการ ชั้น 3 อาคารสภาคริตจักรฯ

Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ