ข่าวประชาสัมพันธ์

# สำนักงานเลขาธิการสภาฯ

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2

วันที่เพิ่มรายการ 13-Apr-2020


เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2020 คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 นำโดย ศจ.ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย, ศจ.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย, ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมให้กับพี่น้องชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี โดยแจกให้กว่า 800 ครัวเรือน จำนวน 800 ถุง เพื่อช่วยเหลือในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/2VL4rlp

# ฝ่ายข่าวคริสตจักร

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

วันที่เพิ่มรายการ 09-Apr-2020


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2020 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 นำโดย ศจ.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย , ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19

# ฝ่ายข่าวคริสตจักร

การประชุมกรรมการอำนวยการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2019

วันที่เพิ่มรายการ 22-Jan-2019


วันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2019: การประชุมกรรมการอำนวยการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2019 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรรมการอำนวยการ ชุดปี 2019 - 2022 ได้แก่ 1. ผู้ปกครองพิริยะ วิเศษจินดา 2. ศาสนาจารย์สุรชัย เสดวงชัย 3. ศาสนาจารย์ถาวร สุคีตา 4. มัคนายกวิศาล มหชวโรจน์ 5. ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล

# ฝ่ายข่าวคริสตจักร

นมัสการพระเจ้าต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่

วันที่เพิ่มรายการ 22-Jan-2019


เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2019 ได้จัดนมัสการพระเจ้าต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่ และผู้บริหารได้พบปะผู้อำนวยการ หัวหน้างาน บุคลากร สภาคริสตจักรฯ ณ ห้องนมัสการ ชั้น 3 อาคารสภาคริตจักรฯ

Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ