ติดต่อเรา
 •  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • โทรศัพท์: 0-2233-6981-9
 • แฟกซ์:
 • website: https://www.bch.in.th/
 •  โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 • โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 • โทรศัพท์: 054-511494
 • แฟกซ์:
 • website: http://www.phraechristian.com/
 •  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • โทรศัพท์: 0-5392-1777
 • แฟกซ์:
 • website: http://www.mccormick.in.th/
 •  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
 • โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
 • โทรศัพท์: 053-711366
 • แฟกซ์:
 • website: http://www.overbrook-hospital.com/
 •  สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย
 • สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย
 • โทรศัพท์: 086-162-4403
 • แฟกซ์:
 • website: https://krchospital.wordpress.com/
 •  สถานพยาบาลแวนเซนด์วูร์ด
 • สถานพยาบาลแวนเซนด์วูร์ด
 • โทรศัพท์: 0-5421-7007
 • แฟกซ์:
 • website:
 •  สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน
 • สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน
 • โทรศัพท์: 0-5312-4264
 • แฟกซ์:
 • website: http:/www.mckean.or.th/
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ