เกี่ยวกับ

พันธกิจ

รายละเอียด . . .

โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด . . .

คณะผู้บริหาร

รายละเอียด . . .

ประวัติศาสตร์

รายละเอียด . . .

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหน่วยงาน

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

วารสาร

ข่าวคริสตจักร

รายละเอียด . . .

ห้องชั้นบน

รายละเอียด . . .

สานสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

เอกสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

บทความ

วันสำคัญประจำเดือน เมษายน ค.ศ. 2019
06 ถึง 06 วันจักรี
07 ถึง 07 วันระลึกสภาคริสตจักรในประเทศไทย
08 ถึง 08 ชดเชยวันจักรี
09 ถึง 09 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 5/2019
13 ถึง 15 วันสงกรานต์
14 ถึง 14 วันอาทิตย์ทางตาล
14 ถึง 14 วันระลึกบ้านและครอบครัว
16 ถึง 17 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
18 ถึง 18 วันสถาปนามหาสนิท
18 ถึง 18 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 6/2019
19 ถึง 19 วันศุกร์ประเสริฐ
20 ถึง 20 The Vigil of Easter
21 ถึง 21 เทศกาลอิสเตอร์
23 ถึง 24 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2019
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ