เกี่ยวกับ

พันธกิจ

รายละเอียด . . .

โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด . . .

คณะผู้บริหาร

รายละเอียด . . .

ประวัติศาสตร์

รายละเอียด . . .

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหน่วยงาน

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

วารสาร

ข่าวคริสตจักร

รายละเอียด . . .

ห้องชั้นบน

รายละเอียด . . .

สานสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

เอกสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

บทความ

วันสำคัญประจำเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2019
02 ถึง 02 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 11/2019
04 ถึง 04 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/มูลนิธิแห่งคริสตจักรในประเทศไทย
14 ถึง 14 วันระลึกดนตรีคริสตจักร
15 ถึง 15 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 12/2019
16 ถึง 16 วันอาสาฬหบูชา
17 ถึง 17 วันเข้าพรรษา
28 ถึง 28 วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
29 ถึง 29 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ