เกี่ยวกับ

พันธกิจ

รายละเอียด . . .

โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด . . .

คณะผู้บริหาร

รายละเอียด . . .

ประวัติศาสตร์

รายละเอียด . . .

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหน่วยงาน

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

วารสาร

ข่าวคริสตจักร

รายละเอียด . . .

ห้องชั้นบน

รายละเอียด . . .

สานสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

เอกสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

บทความ

วันสำคัญประจำเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2019
02 ถึง 02 วันระลึกสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน
04 ถึง 04 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 9/2019
09 ถึง 09 วันรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
09 ถึง 09 วันระลึกคริสตจักรในทวีปเอเชีย
09 ถึง 09 วันกำเนิดคริสตจักร
09 ถึง 09 วันระลึกหน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์
16 ถึง 16 วันตรีเอกภาพ
18 ถึง 18 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 10/2019
23 ถึง 23 วันครบรอบการเสียชีวิต นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์
27 ถึง 27 วันระลึกพันธกิจของสำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ