ติดต่อเรา •  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • 35 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • 026371852
 • 026379399
 • bcc_christian@bcc1852.com
 •  website:http://www.bcc.ac.th/
 •  โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
 • 388 ถ.เทศบาล 3 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
 • 038-201265
 • 038-742308
 • kcw@hotmail.co.th
 •  website:http://kccw.ac.th/mainpage
 •  โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
 • 344 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
 • 054-225905
 • kenneth_kms@hotmail.com
 •  website:http://kms-lp.ac.th
 •  โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
 • 83/1 หมู่ 8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 • 0-5381-6624
 • 0-5381-6270
 • thaioffice@cdscm.org
 •  website:-
 •  โรงเรียนเจริญราษฎร์
 • 1/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
 • 054-626304
 • 054-626304
 •  website:http://www.crschool.ac.th/
 •  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
 • 52 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 • 053-711320
 • -
 • https://www.facebook.com/cvk.school
 •  website:http://www.cvk.ac.th/
 •  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 • 19 ถนนเชียงใหม่ - ลาพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • 053-2663524
 • 053-302033
 •  website:http://www.cmc.ac.th/
 •  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
 • 209 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
 • 075-218171
 • 075-290775
 • tcsschool_trang@hotmail.com
 •  website:http://www.tcs.ac.th/
 •  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
 • 82 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
 • 054-710306
 •  website:http://www.ncs.ac.th/
 •  โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
 • 13 ถนนเชตุพน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • 053-242027
 • 053-242455
 •  website:https://www.cmis.ac.th/
 •  โรงเรียนบำรุงวิทยา
 • 78 ถนน 25 มกรา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
 • 034-241477
 • 250884
 •  website:http://www.bws.ac.th/
 •  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • 053-242038
 • 053-241132
 • Prccontact@prc.ac.th
 •  website:https://www.prc.ac.th/
 •  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
 • 276 หมู่ 4 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
 • 053-648224
 • -
 • -
 •  website:-
 •  โรงเรียนผดุงราษฎร์
 • 32 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • 055-304150
 • -
 • Padoongrasdra@gmail.com
 •  website:http://www.pr.ac.th/
 •  โรงเรียนรังษีวิทยา
 • 262 หมู่ 9 ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
 • 053-3831245
 • rangseevittayaschool@gmail.com
 •  website:http://rsv.ac.th/
 •  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • 67 ถนนสุขุมวิท 19 ซอยวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • 022-547991
 • -
 • -
 •  website:http://www.wattana.ac.th/
 •  โรงเรียนวิชชานารี
 • 176 ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
 • 054-350811
 • -
 • -
 •  website:http://www.vns.ac.th/
 •  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • 1 ถนนราชดาเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 • 075-356659
 •  website:http://www.sss.ac.th/
 •  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี
 • 25 ถนนราษฎร์บารุง ซอย 11-12 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 • 077-311072
 • 077-242472
 • ss.sni@hotmail.com
 •  website:http://www.ssst.ac.th/
 •  โรงเรียนสว่างวิทยา
 • 225 ถนนราชดาริห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
 • 034-241547
 •  website:http://73010005.thaischool.in.th/
 •  โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
 • 444 บ้านช่องลุ หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
 • 034-688005
 • 025-611721
 • shhachrist@gmail.com
 •  website:http://www.scs.ac.th/
 •  โรงเรียนสัจจพิทยา
 • 274 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • 022-2345674
 • -
 • sajjaschool@gmail.com
 •  website:http://www.sajja.ac.th/
 •  โรงเรียนสืบนทีธรรม
 • 35 หมู่ 13 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
 • 053-124266
 •  website:http://sntcm.ac.th/
 •  โรงเรียนสุริยวงศ์
 • 49 ถนนก้อนทอง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
 • 032-337255
 •  website:http://www.suriyawongse.ac.th/
 •  โรงเรียนอรุณประดิษฐ
 • 51 ถนนชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
 • 032-425371
 •  website:http://aroonpradit.ac.th/
 •  โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
 • 229/1 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 • 042-240886
 • Udonchristian@hotmail.com
 •  website:http://www.ucs.ac.th/new/
 •  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • 144 ม.7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 • โทรศัพท์: 0-3422-9499
 • แฟกซ์:
 •  website:http://www.christian.ac.th/
 •  มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ถ.ซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์:0-5324-1983
 • แฟกซ์:
 •  website:https://www.payap.ac.th/home/
 •  วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี
 • มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์: 0-5324-2484
 • แฟกซ์:
 •  website:https://mcd.payap.ac.th/info/
 •  สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
 • 71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 • โทรศัพท์: 0-2398-7787
 • แฟกซ์:
 •  website:https://www.theology.ac.th/
 •  ศูนย์พระคริสตธรรม กะเหรี่ยง แบ๊บติสต์
 • 157/2 ซ.9 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์:
 • แฟกซ์:
 •  website:
 •  ศูนย์การศึกษาคริสเตียนไทย - เกาหลี (แม่สรวย)
 • 289/1 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
 • โทรศัพท์: 0-5365-6728
 • แฟกซ์:
 •  website:...
 •  ศูนย์พระคริสตธรรมเบธเอล
 • 410 ม.1 ซ.7 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 • โทรศัพท์: 0-5364-0500
 • แฟกซ์:
 •  website:...
 •  สถาบันพระคริสตธรรมลาหู่ภาคที่ 18
 • 320 ม.6 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
 • โทรศัพท์:
 • แฟกซ์:
 •  website:
 •  ศูนย์พระคริสตธรรมเกธเซมาเน
 • ม.6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
 • โทรศัพท์:
 • แฟกซ์:
 •  website:
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ