<< รายการคำเทศนา


"ถ้าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรา มีผลไปเป็นฐานที่ดีที่สร้างชีวิตให้กับเด็กในรุ่นถัดมา เราจำเป็นต้องเข้าใจ และเราจะปล่อยให้บางสิ่งมาเป็นเจ้านายเหนือเราไม่ได้ มีเพียงพระวจนะคำของพระเจ้าเท่านั้น ที่เป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุด และช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือขีดจำกัดในชีวิต"

Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ