<< รายการคำพยาน


“คนมีเงินหนึ่งล้าน ก็อยากมีสองล้าน พอมีสองล้านก็อยากมีเป็นสิบล้านแล้วก็อยากมีไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็พัง ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าการเติมเต็มที่แท้จริงไม่สามารถมาจากสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ต้องมาจากข้างใน ความสุข ความรักที่ผมพยายามไล่คว้ามาทั้งชีวิต...ไม่สามารถเทียบความสุขกับการที่ผมได้กลับมาหาพระเยซูคริสต์ได้เลย” EP.12 พี่แชมป์ สิทธิโชค เสรีธรณกุล มาร่วมเปิดมุมมองการใช้ชีวิต กับรายการ The12 ที่จะทำให้คุณรู้จักไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของคริสเตียน โดย 12 แนวคิด 12 บุคคล จากผู้สร้างหนึ่งเดียว

Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ